Izzini Latviju pārgājienos!

Latvija mums ir visskaistākā - ne velti tā tiek apjūsmota dziesmās un dzejas vārsmās, stāstos un romānos. Izzināsim Latviju lēnām un rimti - gan ejot apkārt Latvijai pa tās pierobežu, gan izpētot tās dārgumus zemes vidienē. Pievienojies arī Tu!